De inktaap springt weer rond op SJB

De Inktaap is dé literaire jongerenprijs van het Nederlandse taalgebied, waarbij leerlingen uit Nederland, Vlaanderen, Suriname, Curaçao en Aruba worden geconfronteerd met de keuze van de jury’s van de ECI Literatuurprijs, de Fintro Literatuurprijs, de Libris Literatuur Prijs én de nominatie uit het Nederlandstalige deel van de Cariben. Uit deze vier boeken kiezen de jongeren […]

lees verder...

SJB-cultuurbus rijdt opnieuw : 5 avondjes theater 3de graad

Met enkele leerkrachten organiseren we reeds vele jaren voor vijfde en zesdejaars een cultuurbus. We programmeren voorstellingen die aantrekkelijk zijn voor jongeren en die toch niet direct in jullie aandachtsveld liggen. Grenzen verleggen en kijken wat op theatervlak beweegt is de bedoeling, anders dan je normaal op school zou zien. We gaan als volwassenen naar […]

lees verder...

Nieuwe infobrochure ‘Smartschool voor ouders’ (download hier !)

Vanaf dit schooljaar bezorgen we u als ouder via de account nog meer info over uw zoon of dochter die u toelaat om nog directer alle leerprocessen en allerlei info zoals afwezigheden, behaalde resultaten, zorginitiatieven en handelingsplannen, bijsturingen en afspraken te kunnen volgen via het leerlingenvolgsysteem. Wij geloven in de vele mogelijkheden van Smartschool als […]

lees verder...

Invullen school- en studietoelage: zitdag op 4 oktober op SJB

Velen vergeten het of durven het niet te vragen. Nochtans heeft één op vier leerlingen recht op een school- en studietoelage. Dit vanaf de eerste kleuterklas. Een toelage levert een mooie bijdrage om de kosten in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs draaglijk te maken. Een aanvraag kan je doen van 1 augustus tot 1 […]

lees verder...