WOI herleeft via ‘Fronttaal’ van Het Groote Oor

In deze jubileumjaren komt de Eerste Wereldoorlog uitgebreid en op alle mogelijke manieren aan bod. Elke tentoonstelling, herdenking of voorstelling, elk concert of project belicht de tragiek, de miserie, de tristesse van de oorlog. Wij van Het Groote Oor gaan daar – als onvervalste cabaretgroep – regelrecht tegenin. Maandenlang gingen wij juist op zoek naar […]

lees verder...

5 Handel voor Oxfam, Nica-jongeren en cliniclowns

De leerlingen van 5 Handel verkochten, in het kader van verantwoord en duurzaam consumentengedrag (lessen economie), in de week van 9 mei op de speelplaats van de school fair trade producten (droogjes en natjes) van de Oxfam Wereldwinkel. De verkoop ging door tijdens elke speeltijd aan de containerklas. De winst die de leerlingen hiermee maakten, gaat […]

lees verder...

Inschrijvingen: studie- en onthaalbrochure 2016-2017

Wij nodigden alle leerlingen van het zesde leerjaar en hun ouders uit op onze Open Dag op zondag 24 april tussen 13.00 uur en 17.30 uur. Op woensdag 20 april om 19.00 uur was er voor hen ook een infoavond over de organisatie en de werking van de eerste graad. We boden een apart programma aan […]

lees verder...

Sociale Wetenschappen Olympiade: Klaartje, Jelmen en Jens (6EC) winnen economie !

Maar liefst 13 SJB-leerlingen stootten door naar de finale van SOWO, waarbij ze een onderzoek hebben gedaan naar een sociaal-economisch onderwerp. Op zaterdag 30 april presenteerden ze hun onderzoek in het Hendrick Consciencegebouw (FOD onderwijs) te Brussel. De Sociale Wetenschappen Olympiade werkt rond zes thema’s: gezondheid, onderwijs, burgerzin en sociale cohesie, economie, humanitaire hulp en […]

lees verder...