Kwaliteitszorg op SJB: we bevragen onze ouders

We leven in een snelle maatschappij. Om te kunnen voldoen aan de steeds veranderende verwachtingen moet de school haar werking voortdurend opvolgen en bijsturen. Voortdoen op de vertrouwde, zelfs succesvolle weg leidt uiteindelijk tot stagnatie en achteruitgang van kwaliteit. Onze school wil zichzelf verder ontwikkelen, oog hebben voor onderwijskundige innovaties en streven naar borging en […]

lees verder...

Bereikbaarheid CLB in de vakantie

Na het ontvangen van het jaarrapport en de beslissing van de delibererende klassenraad kunt u de schoolsituatie van uw zoon of dochter steeds verder bespreken: met de directie na telefonische afspraak op het nummer 014 31 18 41; met onze CLB-medewerkster Sofie Loffens op 29 juni van 17 tot 20 uur in de Kapittelzaal op school en op 30 […]

lees verder...

School- en studietoelage: één op vier heeft er recht op

Wat? Velen vergeten het of durven het niet te vragen. Nochtans heeft één op vier leerlingen recht op een school- en studietoelage. Dit vanaf de eerste kleuterklas. Een toelage levert een mooie bijdrage om de kosten in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs draaglijk te maken. Een aanvraag kan je doen van 1 augustus tot […]

lees verder...

Inschrijvingen: studie- en onthaalbrochure 2016-2017

Wij nodigden alle leerlingen van het zesde leerjaar en hun ouders uit op onze Open Dag op zondag 24 april tussen 13.00 uur en 17.30 uur. Op woensdag 20 april om 19.00 uur was er voor hen ook een infoavond over de organisatie en de werking van de eerste graad. We boden een apart programma aan […]

lees verder...