Lees hier onze nieuwe Schakeltjes online

Een schooljaar holt van 1 september naar 30 juni. Dit bleek ook voor 2016-2017 het geval te zijn. Dat onze school elke dag weer het gewone buitengewoon tracht te doen in leren, leven en zorgen blijkt ook weer uit de schoolactiviteiten binnen en buiten de lessen van het derde trimester. Klik op ‘lees verder’ en […]

lees verder...

Aanwezigheid directie en CLB tijdens vakantie

U kunt in de vakantie als ouder de schoolsituatie van uw zoon of dochter verder bespreken met de directie of met onze medewerkers van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. U kan dat: met de directie van 3 t.e.m. 7 juli na telefonische afspraak op het nummer 014 31 18 41. met onze CLB-medewerkster Jessie Wouters op 29 juni van 17 tot 20 […]

lees verder...

SJB schenkt recordbedrag € 15.300 aan goede doelen !

Dat SJB een brede school is die met haar drie opvoedingspijlers ‘leren – leven – zorgen’ in dialoog staat met de directe leefomgeving werd nog eens gesymboliseerd door een cheque van € 15.301 voor diverse goede doelen. Via acht acties zamelden leerlingen geld in dat ze doneerden aan vijftien organisaties op een plechtig moment op 30 […]

lees verder...

Laptopproject 4de jaar vanaf 1 september: bekijk hier de FAQ

Zoals reeds meermaals gemeld zullen we op 1 september 2017 starten met het project ELVIS (Een Laptop Voor Iedere SJB’er) in het vierde jaar. Ouders, leerlingen en leerkrachten kregen ruim de gelegenheid om vragen te stellen en ideeën te opperen in verband met het project. De tot nu toe gestelde vragen hebben allemaal een antwoord […]

lees verder...