Eerste ouderraad op maandag 22 september: iedereen welkom !

Het doel van de ouderraad is medewerking verlenen aan directie en leerkrachten om alle leerlingen maximale kansen te bieden op gebied van vorming, opleiding en menselijke ontplooiing. Daarom willen we de ouders sensibiliseren voor wat er in de school van hun dochter/zoon gebeurt. De ouderraad stimuleert een optimale samenwerking tussen ouders en leerkrachten. Op dit […]

lees verder...

Hulp bij invullen studietoelage: 7 oktober (tussen 18.30u – 20.00u)

In het toekennen van de schooltoelagen zijn er sinds een aantal jaren veranderingen ingevoerd. Zo komen er meer personen in aanmerking voor een toelage dan vroeger en zijn de inkomensgrenzen voor de schooltoelagen fors opgetrokken. Het Ministerie van Onderwijs verwacht daarom dat één leerling op vier van het secundair onderwijs nu in aanmerking komt voor […]

lees verder...

De cultuurbus rijdt weer !

“Theaterbezoek op vrijwillige basis voor derde graad (ASO-TSO-BSO) en personeel.” Met enkele leerkrachten organiseren we reeds vele jaren voor vijfde-, zesde- en zevendejaars een cultuurbus. We programmeren voorstellingen die aantrekkelijk zijn voor jongeren en die toch niet direct in hun aandachtsveld liggen. Grenzen verleggen en kijken wat op theatervlak beweegt is de bedoeling, anders dan […]

lees verder...

SJB reikt diploma’s vertrouwensleerling uit

Samen school maken is in het Sint-Jan Berchmanscollege van Mol geen holle slogan; dit bewijst de sterke leerlingenparticipatie in allerlei raden en het leerlingenparlement. Bij die inspraak houdt het echter niet op want op donderdag 28 augustus reikte de school voor de elfde keer diploma’s uit, ditmaal aan 13 kersverse vertrouwensleerlingen. Vertrouwensleerlingen geven leerlingen in […]

lees verder...