De nieuwe Schakeltjes loopt over van leerlingeninitiatieven: download hier

Onze 5de jaars van Moderne Talen en Secretariaat-Talen gidsen de 4de jaars ASO en TSO in Luik. Ze doen dat in het Frans en trotseren daarbij een buitentemperatuur van min 5 graden. Iedereen loopt er zo warm voor dat de koude al snel wordt vergeten.

Onze laatstejaarsleerlingen worden door een 40-tal oud-leerlingen die terug op SJB komen binnengewaaid ingewijd in de studierichting die zij volgen op dit moment in het hoger onderwijs. Studenten helpen leerlingen om een goede studiekeuze te maken. Ook Leerlingen van de derde graad informeren hun jongere collega’s van het vierde jaar over de richting waarin zij zitten.

Leerlingen van het leerlingenparlement gaan maandelijks met het directieteam rond de tafel zitten om LPG-gesprekken te voeren: leerlingenparticipatiegesprekken, zoals ze die zelf noemen. Vanuit een kritisch-constructieve houding die ze uit hun reeds genoten vorming tot dan hebben onthouden.

Wanneer de leerlingen van 1B en BVL van Sint-Lutgardis op bezoek komen om de richtingen Administratie en Retail te leren kennen zijn het onze leerlingen zelf die de praktische opdrachten binnen Office-pakketten, logistiek of retail stapsgewijs aan de jongere leerlingen aanleren.

Leerlingen worden mede-lesgever bij infomomenten van de Damiaanactie, meer dan 20 leescoaches brengen de jonge leerlingen op een hoger begrijpend leesniveau en dat in hun vrije tijd, de lessen EHBO worden mede gegeven door oud-leerlingen, leerlingen geven info aan de zowat 700 zesdejaars lager onderwijs op de BAOSO-dagen, leerlingen tonen hun welsprekendheid in het Rotary-tornooi, …

Binnen de lessen dagen leerkrachten hun leerlingen meer en meer uit om interactief van mekaar te leren. Ook buiten de lessen zien we leerlingen andere leerlingen bv op cultureel sleeptouw nemen, wanneer ze zelf een theaterproductie maken die dan de Molse Cultuurprijs behaalt.

Nog andere voorbeelden volgen in deze Schakeltjes die – het zal u niet verwonderen – weer blaakt van SJB-leerlingentalent. Gewoon buitengewoon !

Download de Schakeltjes van maart 2018 hier.