Ons campusreglement SJB? Je vindt het hier !

Ons campusreglement bestaat uit drie delen. Het eerste deel vat ons pedagogisch project samen en bevat een engagementsverklaring tussen leerlingen, ouders en de school. Het tweede deel betreft concrete afspraken, zoals afwezigheden, studiebegeleiding en een aantal leefregels. Het derde deel bevat praktische informatie en maakt strikt genomen geen deel uit van het campusreglement, maar sluit […]

lees verder...

Project S/Z? Spelling en Zinsbouw!

Op onze school streven we naar taalvaardige leerlingen. In onze beleidslijn ‘duurzaam leren’ staat de leuze ‘taal x vak = succes²’ ingeschreven. Kennis verwerven en delen gebeurt via taal. Ook in het latere studie- en beroepsleven is taalvaardigheid belangrijk. Om dit concreet te maken startten we vorig jaar met het project ‘S/Z’. Hierin worden specifiek […]

lees verder...

Niet ingerichte en volzet verklaarde richtingen op onze campus

Voor schooljaar 2020-2021 zijn vanaf woensdag 8 juli 2020 volgende jaren volzet verklaard op Campus Sint-Jan Berchmans: – 2de leerjaar A, PLUS, de basisopties Economie & Organisatie, Maatschappij & Welzijn, Moderne talen & Wetenschappen, Sport, Voeding & Horeca – 2de leerjaar A, FLEX, de basisopties Economie & Organisatie, Maatschappij & Welzijn, Moderne talen & Wetenschappen, Sport, […]

lees verder...

ELVIS-laptopproject: nu ook in eerste jaar en 3TSO, 3BSO. Hier de infobrochure !

In onze maatschappij zijn ICT-toepassingen niet meer weg te denken uit alle facetten van het dagelijkse leven. Dit heeft een grote weerslag op de eindtermen en de leerdoelen van het secundair onderwijs én op onze manier van communiceren en informeren. In de schoolse omgeving en bij het schoolse werk thuis is de computer onmisbaar geworden. […]

lees verder...