Raadpleegbaarheid CLB

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om op het einde van het eerste trimester een studiekeuze te bespreken in het licht van net verkregen resultaten. Ons CLB kan daarbij een partner zijn. Ons CLB zal aanwezig zijn op de rapportafhaling in de Kapittelzaal van de school op 19 december vanaf 17.00u. Het CLB is […]

lees verder...

Leescoaches van hogere jaren ondersteunen taalzwakke eerstejaars

Sommige leerlingen van het eerste jaar hebben onvoldoende leesvaardigheid om de teksten in schoolboeken te begrijpen. Ze lezen niet graag, kennen te weinig woorden, zien geen structuur in een tekst of maken leesfouten. Dit kunnen we o.a. vaststellen met onze Dia-taaltest. De leerlingen die begrijpend leesniveau D of E hebben, willen we graag helpen. Na de kerstvakantie […]

lees verder...

Polsbandjesactie: SJB pestvrije school

Wapenstilstand op 11 november: een engagement om nooit nog oorlog te voeren. Maar oorlog woedt ook op kleinere schaal en is niet enkel een zaak van naties en overheden. Daar waar mensen elkaar kwetsen, daar waar mensen gepest worden; ook daar woedt een oorlog… Als school willen we onze drie peilers ‘leren, leven en zorgen’ […]

lees verder...

Laptopproject ELVIS 4de, 5de jaar en 6de jaar: hier de infobrochure

Zoals reeds gemeld is er in onze school vanaf het vierde jaar het project ELVIS: Een Laptop Voor Iedere SJB’er. De tot nu toe gestelde vragen i.v.m. dat project dat dit schooljaar in het vierde en het vijfde jaar loopt en volgend schooljaar ook in het zesde jaar wordt uitgerold, hebben allemaal een antwoord gekregen […]

lees verder...