Welsprekende leerlingen in onze school!

Op dinsdag 13 maart namen Astrid Wyers en Laura Bruynseels, beiden leerling van het zesde jaar Humane Wetenschappen,  deel aan de finale van het welsprekendheidstornooi van Rotary Mol.

Aan deze finale met zes kandidaten van het secundair onderwijs in Mol  ging een opstelwedstrijd vooraf in onze school; als geselecteerden van onze school namen ze daarna deel aan een kritische bevraging van hun opstel door leden van Rotary Mol en na de selectie in deze wedstrijd konden ze aan hun finaal werkstuk beginnen.

Voor een jury en een talrijk opgekomen publiek wisten ze de toehoorders te boeien met de vraag ‘Waar zijn we in godsnaam mee bezig?’

Hun voordracht viel ook bij de jury in de smaak;  Astrid Wyers ontving een geschenkenbon en Laura Bruynseels werd uitgeroepen tot één van  de twee laureaten van dit welsprekendheidstornooi.

Proficiat aan deze welbespraakte dames!