1200 euro voor Karakara goed besteed…

Vorig jaar heeft SJB (via de jaarlijkse quiz en acties in 3 en 4 handel / economie) 1200 euro geschonken aan het Karakara-comité. De steun aan het onderwijs in Karakara werd in een plan gestoken dat van start ging in januari 2012. Halfjaarlijks brengt onze vertegenwoordiger ter plaatse verslag uit van de realisaties. Wist je…

– dat in 5 schooltjes een comité opgericht is dat toezicht houdt op de bestedingen/realisaties ?

– dat voor 5 schooltjes telkens 4 geitjes gekocht zijn (vetmesterij/melk): bedoeling is ‘opbrengst’ te hebben om zelfvoorzienend te worden om schoolmateriaal te kunnen kopen de volgende jaren ?

– dat voor hetzelfde doel ook investeringen zijn gedaan in ca.125 mangobomen (combinatie met de ‘geboortebossen’ die onderhouden worden door de leerlingen van de schooltjes) ?

– dat 42 onderwijzers noodzakelijke bijscholing gekregen hebben ?

– dat voor die onderwijzers handboeken zijn gekocht + didactisch materiaal ?

– dat in het schooltje van Karakara-centrum een waterkraantje werd geplaatst met zuiver water ?

De staatsinspecteur van het onderwijs heeft ons na een bezoek aan Karakara een bedankingsbrief gestuurd waarin hij schrijft zeer tevreden te zijn over de inspanningen, de hoop uitdrukt dat de samenwerking kan voortgezet worden, en Karakara een voorbeeld noemt voor de rest van Niger (o.m. vermeldt hij dat in de regio maar 4 scholen op 150 over watervoorziening beschikken, waarvan nu 2 in Karakara).