Schooltoelage: 9 oktober

In het Sint-Jan Berchmanscollege proberen we de schoolkosten steeds zo laag mogelijk te houden. Om die kosten te drukken, kunnen sommige gezinnen genieten van een schooltoelage van de Vlaamse Overheid.

Om na te kijken of u in aanmerking komt voor een studietoelage en om u wegwijs te maken in deze vernieuwde reglementering, verzorgt de scholengemeenschap KSOM in samenwerking met de Katholieke Hogeschool Kempen van Geel, richting maatschappelijk adviseur, een aantal informatiemomenten waarop u met uw individuele vragen terechtkunt. Op SJB gebeurt dat op dinsdag 9 oktober in ons Open Leercentrum van 18.30u tot 20.00u. Uw dossier wordt die avond zelf ingevuld. Deze avond is dus geen informatieavond, maar een avond waarop u individueel geholpen wordt. U hoeft dan ook niet bij het begin van de avond aanwezig te zijn, maar u kan tussen 18.30 uur en 20 uur doorlopend terecht. Zo mijdt u wachttijden.

Voor het invullen van de formulieren brengt u best volgende documenten mee: (elektronische) identiteitskaart (mét pincode), uw bankrekeningnummer, de SIS-kaart van alle gezinsleden en – indien van toepassing – een bewijs van uw laatste storting van alimentatie. Indien u wilt weten of u in aanmerking komt voor schooltoelage brengt u uw aanslagbiljet van de belastingen mee (inkomen van 2010, aanslagjaar 2011).

De inkomensgrenzen voor schooltoelagen zijn de laatste jaren sterk opgetrokken. Dus ook als u voorheen geen recht had op een studietoelage, kijkt u best na of dat met de huidige regels nog wel het geval is. Elk jaar zijn er mensen die recht hebben op een studietoelage en die er toch geen aanvragen.

Voor nog meer info kunt u terecht op het secretariaat van de school of op het nummer 1700, het gratis nummer van de Vlaamse Overheid.