Ouderraad schenkt computerklas

Sinterklaas komt voor de leerkrachten en leerlingen van SJB extra vroeg dit jaar en dat in de persoon van onze ouderraad. Zij schenken een kleine 6300 euro aan de school, waarmee laptops zullen worden aangekocht.

Binnenkort kunnen de leden van de ouderraad in lokaal A 1.12.1 inderdaad de 12 splinternieuwe laptops komen aanschouwen die er ten dienste zullen staan van de leerlingen en leerkrachten. Bedoeling is om in dit lokaal lessen te laten doorgaan waarbij leerlingen – in het kader van vakspecifieke opdrachten – op een interactieve manier les kunnen volgen.

Alzo wordt voldaan aan de vraag van onze leerkrachten die ook in het kader van hun leerplannen steeds meer moderne media ter hunner beschikking dienen te hebben. Deze klas is zowat de sluitsteen van ons computerpark.

Binnenkort zullen ook 12 nieuwe computers met krachtigere processors worden geplaatst in het virtueel kantoor.