Wetenschapsweek: 19 november

De Wetenschapsweek is een week die barst van leerrijke wetenschappelijke activiteiten. Met “Wetenschap in de kijker” kunnen leerlingen zelf aan activiteiten van uiteenlopende aard deelnemen in universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instellingen.

Op dinsdag 20 november 2012 gaan de leerlingen van 5A (WE-Wi6, La-We en Gr-Wi) en van 5B (We-Wi6) op studie-uitstap naar VITO en Isotopolis in het kader van deze wetenschapsweek.

Ook verderop in het schooljaar staan er nog uitstappen – die aansluiten bij het leerplan – op het programma: op donderdag 21 maart  2013 brengen hogervernoemde klassen een bezoek aan de Universiteit Hasselt.

Op dinsdag 8 januari 2013 gaan de leerlingen van 6A (WE-Wi8, La-We) en van 6B (We-Wi6) op bedrijfsbezoek naar Genzyme en voor een leerlingenpracticum chemie naar de KHKempen. Dit alles onder begeleiding van Mevrouw Van de Vel.