‘Schakeltjes’

Viermaal per jaar verschijnt het schooltijdschrift ‘Schakeltjes’. Directie, leerkrachten en leerlingen werken hieraan mee.

U kunt de digitale versie van het decembernummer downloaden en lezen op deze website onder de rubriek ‘FAQ’ – ‘Schooltijdschrift Schakeltjes’. We wensen u alvast veel leesplezier !

U kan in dit laatste nummer lezen over ons drugsbeleid, de actie ‘Believe in yourself!’ , de leeronderneming ‘Feeling Fine’, de mini-ondernemingen 6 TSO, onze leerlingen op de werkvloer, de wetenschapsweek, de startdagen, de leeruitstap naar de Westhoek, de bezinningsdagen van 6 ASO, het bezoek van Sinterklaas, ons project van Comenius, de vakantiekampen 2013, de actie “Sing for the climate”, onze zevende SJB-quiz , het reilen en ZEILEN van Nele, Jef en Lena, het beeld van Sint-Jan Berchmans, etc… Aanvullingen van de jaarkalender en familienieuws zijn vaste rubrieken.