Startdag leerlingenparlement: actie !

10 januari 2013 – De startdag van het leerlingenparlement begon met een voorstelling van de leden aan de hand van drie positieve eigenschappen en een schets van de verwachtingen van de dag.   Een kennismaking en een energizer startten deze dag verder op.

Daarna begon het serieuzere werk.  We werkten in twee groepen aan onze visie op het leerlingenparlement. Vervolgens bespraken we ook de zes klassieke thema’s waarover het leerlingenparlement zich op gezette tijden buigt:  Omgaan met elkaar, Infrastructuur, Schoolreglement, Gezondheids- en welzijnsbeleid, Schoolsfeer en Lessen en toetsen.

Het leverde interessante discussies op …  We oefenden op luisteren, vragen stellen, discussiëren en beslissingen nemen.  Naast deze ‘zware’ thematieken maakten we ook tijd voor humor en spel.  Nadat we tenslotte grondig de taakinvulling bespraken van de verschillende functies binnen het leerlingenparlement, gingen we over tot de kwestie van kandidaatstelling en verkiezing.

Als verslaggevers werden Emma Adriaensen (5e) en Axel Meynen (6c) gekozen.  Zij zorgen vanaf de volgende vergadering voor een uitgetypt verslag dat bezorgd wordt aan alle betrokkenen en directie.  Als communicatieverantwoordelijken werden Yannick Van Beylen (4i), Wesley Ven (4i) en Lotte Wellens (5b) gekozen.  Ella Dillen (5e), Emma Adriaensen (5e), Philippe Vanhoof (3a), Laura Verboven (3a) en Yannick Van Beylen (4i) stelden zich kandidaat als vertegenwoordigers van het leerlingenparlement op de directieraad, de schoolraad en het medezeggenschapscollege.

Als voorzitter werd Stijn Caerts (5a) verkozen, gesteund door  Lotte Boven (4b) in de functie van ondervoorzitter.

Bedankt, leerlingen van het leerlingenparlement, voor jullie inzet en enthousiasme! Jullie kunnen een fotoverslag vinden op deze website.