4de jaar: Mondiale Vorming

Met als thema ‘gelijke kansen’ zullen onze 4de jaars op 5, 7 en 12 maart hun dag Mondiale Vorming beleven.

In de directe schoolomgeving (Mol) zullen ze plaatsen opzoeken waar mensen, verenigingen, organisaties aandacht hebben voor mensen die mindere kansen hebben gekregen dan de meerderheid van onze medeburgers.

Elke klas wordt in groepjes van 3 leerlingen opgesplitst om op verschillende plaatsen aan den lijve te gaan ondervinden op welke vlakken mensen met mindere kansen ondersteund worden: Lidwina, OCMW, Kringwinkel, JAC, Den Brand, Witte Mol en Ons Huis zijn plaatselijke initiatieven met speciale aandacht voor mensen met mindere kansen.

Elk groepje bezoekt twee van de vermelde initiatieven en gaat later in de les getuigenissen brengen van de plaatsen die werden bezocht om de naverwerking te doen.