Nieuwe rector KUL Rik Torfs overhandigt prijzen aan SJB-leerlingen in Olympiade.

Dit jaar had SJB twee finalisten in de Sociale Wetenschappen Olympiade (van de 30 plaatsen):

  • Helena Van Deynze en Anna Melis (6C): “Het doorbreken van de armoedekringloop”;
  • Marijke Verbeeck en Michelle Lenaerts (6D):  “De invloed van de notionele intrestaftek op het economische en sociale leven”.

De dames werden op zaterdag 18 mei in de namiddag verwacht in het Vlaamse Parlement om een voorstelling te geven aan bekende politici en academici van diverse universiteiten.

In de categorie ‘economie’ van de sociale wetenschappen olympiade behaalde onze SJB-dames volgende resultaten:

  • 2de plaats: Anne Melis en Helena Van Dynze –> “het doorbreken van de armoedekringloop”
  • 5de plaats: Michelle Lenaerts en Marijke Verbeeck –> “de invloed van de notionele intrestaftrek”

De €250 aan prijzengeld werden door Wouter Beke, Rik Torfs en Siegfried Bracke aan de fiere dames overhandigd. Uiteraard was dit een unieke en leerrijke ervaring voor onze leerlingen om in het Vlaamse Parlement een presentatie te mogen geven.

Met de Sociale Wetenschappen Olympiade  worden jongeren uitgedaagd om het sociale aspect van het leven vanuit een breder perspectief te benaderen. De belangrijkste doelstelling is het stimuleren van de nieuwsgierigheid van de studenten naar de sociale wetenschappen en hun interesse en verbeelding inzake sociale thema’s te bevorderen. De ontplooiing van vaardigheden zoals onderzoek voeren, interpreteren en presenteren zijn uitgangspunten in dit initiatief.

SOWO zet de leerlingen ertoe aan om sociale fenomenen te analyseren, onderzoek te voeren en volwaardige besluiten te trekken. De leerlingen worden bovendien uitgedaagd ideeën en oplossingen te ontwikkelen voor de probleemstelling. Op die manier worden ze zich bewust van de maatschappelijke uitdagingen die hen omringen en leren ze op een constructieve manier te participeren aan de maatschappij.