Gezocht: inleefreizigers 2015

Samen met het Nicaraguacomité, de dienst ontwikkelingssamenwerking en in samenspraak met SJB en de andere Molse scholen, zijn de Molse Nicajongeren op zoek naar sociaalbewuste jongeren voor de inleefreis 2015. In totaal gaan we dan opnieuw met 40 jongeren naar onze zusterstad in Nicaragua. Misschien is dit iets voor jou?

Projectomschrijving van de inleefreis 2015

Een inleefreis is een ambitieus programma waarbij jongeren intens voorbereid worden, Spaans leren, fondsen werven om dan in april 2015 voor twee weken naar de Molse zusterstad Santo Tomás te trekken. Na de reis werken we met alle jongeren een themaweek uit voor de Molse scholen en kan je instappen in de Nicajongeren om samen eigen jeugdgerichte ontwikkelingsprogramma’s in Nicaragua waarmaken.

Profiel

  • Je zit volgend schooljaar in het vierde jaar secundair onderwijs van een Molse school.
  • Je volgt op het moment van de reis (april 2015) nog les in een Molse secundaire school.
  • Je kunt je vrijmaken van september 2013 tot november 2015 om het volledige traject te volgen: vormingen, Spaanse les, weekend, fondsenwerving, reis en naverwerking.
  • Je neemt deel aan alle activiteiten.
  • Je bent bereid +/- 750 euro eigen inbreng te doen in de reiskosten
  • Je wilt deelnemen aan het selectieproces

Interesse

Als je interesse hebt, schrijf je je in door het strookje van de brief die je op de school ontving voor 4 september op het secretariaat van SJB te bezorgen. Wij zorgen er dan voor dat de inschrijving bij de Nicajongeren terecht komt.

Infoavond voor de ouders

Een eerste belangrijke moment is de informatieavond voor jou en je ouders op vrijdag 6 september om 20 uur in de podiumzaal van cc ’t Getouw in Mol. (Molenhoekstraat 2 te Mol)