8 tot 11 oktober: met fluo aanduiden !

Als school sensibiliseren we onze leerlingen over hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven. In de donkere wintermaanden is dat uitermate belangrijk. Daarom organiseren we tijdens de week van 8 tot 11 oktober een week van de verkeersveiligheid voor alle leerlingen rond het thema “zichtbaarheid”. Tijdens verschillende lessen zullen heel wat projecten worden opgezet rond dit thema. De school zorgde ervoor dat alle leerlingen een fluo-fietswimpel kregen.

De praktijk leert ons echter spijtig genoeg dat er door de leerlingen weinig belang wordt gehecht aan zichtbaarheid in het verkeer. Om iedereen ertoe aan te zetten zich zichtbaar in het verkeer te begeven, kondigen we graag volgende actie aan.

Tijdens de week van de verkeersveiligheid zal bij elke leerling ‘s morgens aan de schoolpoort gecontroleerd worden of de fluo wimpel duidelijk zichtbaar aan de fiets of boekentas wappert. Alle leerlingen zullen hierbij gecontroleerd worden, ook al verplaatsen ze zich niet te voet of met de fiets. Elke leerling die de wimpel zichtbaar draagt krijgt een bonnetje. De klassen die het grootst aantal bonnetjes behalen, zullen na de kerstvakantie tijdens een middagpauze worden beloond. Titularissen en hulptitularissen kunnen hun klas een duwtje in de rug geven door zich ook zichtbaar te laten spotten.

We hopen dat met deze actie het belang van zichtbaarheid in het verkeer bij onze leerlingen meer ingeburgerd geraakt. Ook een duidelijke stimulans van thuis kan dit proces versnellen.