Delegatie van Kara Kara op bezoek in SJB

SJB steunde in het verleden al meermalen¬†de projecten in onze Molse zustergemeente Kara Kara (Niger) via leerlingenacties, uitwisselingen, optreden van GGGG, …

In de stedenband engageren de twee gemeenten zich om op een duurzame respectvolle wijze met elkaar samen te werken voor een langere periode. Door het uitwisselen van kennis, ervaringen en informatie willen we komen tot een beter bestuur, een betere kennis van elkaars problemen en een rechtvaardige oplossing voor de derde wereldproblematiek. De stedenband is als het ware de kapstok waaraan de derde wereldproblematiek gehangen kan worden. Door de stedenband kunnen ingewikkelde problemen zeer concreet vertaald worden naar de dagdagelijkse problemen waarmee de mensen in de Derde Wereld geconfronteerd worden. De stedenband wijst ons ook op onze verantwoordelijkheid om samen de wereld voor iedereen leefbaarder te maken.

Van 29 oktober tot 9 november komt een delegatie van Kara Kara naar Mol. Voor de 6de jaars ASO zal tijdens de lessen Frans een uurtje voorzien worden om in het Frans uitleg te verschaffen over het onderwijsproject aldaar.

Op donderdag 17 oktober om 20.30u is een avond voorzien omtrent het medisch project. Deze avond gaat ook door op het College, en is vooral bedoeld voor de medische sector in Mol, maar iedereen die interesse heeft voor onze realisaties in Kara Kara is welkom. Meer info op deze link.

Door het uitwisselen van kennis, ervaringen en informatie willen we komen tot een beter bestuur, een betere kennis van elkaars problemen en een rechtvaardige oplossing voor de derde wereldproblematiek. De stedenband is geen doel op zich, maar een model, een manier om zowel het gemeentebestuur als de bevolking bewust te maken van de derde wereldproblematiek en de rol die zij op lokaal vlak kunnen vervullen. De stedenband is als het ware de kapstok waaraan de derde wereldproblematiek gehangen kan worden. Door de stedenband kunnen ingewikkelde problemen zeer concreet vertaald worden naar de dagdagelijkse problemen waarmee de mensen in de Derde Wereld geconfronteerd worden. De stedenband wijst ons ook op onze verantwoordelijkheid om samen de wereld voor iedereen leefbaarder te maken.