Infomoment studietoelage: 8 oktober

In het Sint-Jan Berchmanscollege proberen we de schoolkosten steeds zo laag mogelijk te houden. Indien deze schoolkosten toch een te grote uitdaging inhouden kan er steeds met vertrouwenspersoon Inge Van Roey contact worden genomen via 014 31 18 41.

Om kosten te drukken, kunnen sommige gezinnen genieten van een schooltoelage van de Vlaamse Overheid.

In het toekennen van de schooltoelagen zijn er veranderingen ingevoerd. Zo komen er meer

personen in aanmerking voor een toelage dan vroeger en zijn de inkomensgrenzen voor de

schooltoelagen fors opgetrokken. Het Ministerie van Onderwijs verwacht daarom dat één leerling

op vier van het secundair onderwijs nu in aanmerking komt voor schooltoelage. Ook als u de

vorige jaren géén recht had op een schooltoelage, kijkt u best nog eens na of u met de huidige

regels toch niet voldoet.

U kan uw aanvraag voor studietoelagen ook online doen, als u een elektronische identiteitskaart

hebt (www.studietoelagen.be). Een aantal gegevens over uw gezinssamenstelling worden dan

automatisch ingevuld. U kan uw aanvraag ook nog altijd op papier doen. Uw aanvraag voor dit

schooljaar mag tot en met 1 juni 2014 ingediend worden.

Om na te kijken of u in aanmerking komt voor een studietoelage en om u wegwijs te maken

in deze vernieuwde reglementering is er op dinsdag 8 oktober een informatiemoment waarop

u doorlopend met uw individuele vragen terecht kunt tussen 18.30 en 20.00 uur in onze Kapittelzaal.

Voor het invullen van de formulieren brengt u best volgende documenten mee: (elektronische) identiteitskaart (met pincode), uw bankrekeningnummer, de SIS-kaart van alle gezinsleden en – indien van toepassing – een bewijs van uw laatste storting van alimentatie. Indien u wilt weten of u in aanmerking komt voor schooltoelage brengt u uw aanslagbiljet van de belastingen mee.

Voor nog meer info kunt u terecht op het secretariaat van de school of op het nummer 1700, het gratis nummer van de Vlaamse Overheid.