Leerlingen maken mee school: leerlingenraden

SJB is een participatieve school. Een aangename leefomgeving scheppen om daarbinnen goed te leren is een duidelijk uitgangspunt van ons Eigen Opvoedingsproject. Leerlingen die initiatieven naar medeleerlingen, naar activiteiten of projecten willen nemen, kunnen deze binnen leerlingenraden bespreken en vorm geven. Een overzicht van alle actieve SJB-leerlingenraden:

Amnestyraad:  De raad rond Amnesty International, die mee strijdt tegen het onrecht. Ze zamelen ook geld in voor deze organisatie.  Dit doen ze met activiteiten zoals
Schrijf-ze-Vrijdag en de Kerstmarkt bij het afhalen van het rapport met kerstmis.

Vertrouwensleerlingen:   Een groep leerlingen (5e en 6e) die voor andere leerlingen een Luisterend Oor kunnen zijn.  Je kan hen aanspreken als je met een probleem zit. Sommigen zijn ook Peter of Meter van een klas in het eerste jaar.

Koergekweelraad:  Een raad door en voor jongeren. Ze organiseren al 20 jaar het festival Koergekweel op de speelplaats van het College.
Het volledige festival wordt door deze leerlingen geregeld.

Leerlingenparlement:   Bij het leerlingenparlement krijgen leerlingen de kans om ideeën voor te stellen om de school en het schoolleven beter te maken. Ze plannen soms ook fora, waarbij we, samen met vertegenwoordigers van elke klas, overleggen over bepaalde onderwerpen.

Schoolfotografen:   Deze leerlingen zorgen voor een aangename en passende herinnering aan speciale schoolgelegenheden. Ze doen dit door middel van het aanleggen van een fotoverzameling.

Palegro:  De raad die activiteiten plant, vooral voor de jongste leerlingen van onze school. Deze activiteiten hangen meestal samen met een bepaald feest. Ze zamelen soms ook geld in voor het goede doel. Enkele voorbeelden zijn de welkomstviering, de kerstactie en de valentijnsactie.

Schoolradio:  De Schoolradio zorgt voor de muziek op de speelplaats tijdens de middag. Voor de Open dag maken ze ook een Top 50, waarvoor je mag stemmen op je favoriete nummers.

Cultuurraad:  De Cultuurraad zorgt voor wat meer cultuur en sfeer op school. Zo organiseren ze filmavonden, de fotowedstrijd en de uitstap naar de boekenbeurs.

Sportraad:  Groep sportievelingen die zorgt voor zoveel mogelijk sport op school. Dit doen ze door middel van o.a. de Sportcompetitie, uitlenen van sportmateriaal tijdens de speeltijd en het begeleiden van sportevenementen.

Algemene leerlingenraad:  Een raad van leerling-afgevaardigden uit alle bovenstaande leerlingenraden die elkaar op de hoogte houden van hun werking en initiatieven, elkaar waar nodig een handje toesteken, en een aantal overkoepelende activiteiten coördineren.