PlusProject: op maat voor de eerstegraad

Dit is een project i.v.m. leerbegeleiding voor de eerste graad tijdens het negende lesuur op maandag, dinsdag en donderdag. Dan zijn er leerkrachten Nederlands, Frans, wiskunde en een interne begeleider

van de eerste graad aanwezig om leerlingen te begeleiden.

Het project omvat inhaallessen en individuele studiebegeleiding of studiebegeleiding in groep. Deze begeleiding is erop gericht de zelfredzaamheid en de verantwoordelijkheid van de deelnemende leerling te

stimuleren. Dit gebeurt door hen uit te dagen zelf oplossingen te vinden, door moeilijkheden

en frustraties niet uit handen te nemen maar door te coachen en confronterend te werken.

Het is zeker niet de bedoeling dat een leerling het hele schooljaar PlusProject volgt, maar wel dat hij

of zij via een kortstondige remediƫring/begeleiding weer op weg kan worden gezet.

De aanvraag voor begeleiding gebeurt meestal door de klassenleraar, een vakleerkracht of de

klassenraad. Ook ouders en de leerling zelf kunnen via de klassenleraar of de vakleerkracht

PlusProject laten opstarten.

Voor elke deelnemende leerling worden een contract en een begeleidingsplan opgesteld.

Deelnemende leerlingen engageren zich in het contract om ook thuis nog te studeren: de begeleiding

mag niet als excuus gebruikt worden om thuis niet meer voor de school te werken!

Ook ouders dienen hierin een stuk verantwoordelijkheid te dragen.

Het PlusProject wordt dit schooljaar door de volgende leerkrachten verzorgd:

Algemeen: Petra Willems en Jonas Bijnens

Frans: Tinne Vloemans en Hans Janssens

Nederlands: Lief Hoskens

Wiskunde: Greet Haesbrouck en Lien Hooyberghs