6a, 6d en 6g naar Middle Gate – Geel ’13

Op vrijdag 25 oktober brachten onze leerlingen van 6d HW de ganse dag en de leerlingen van 6a en 6g in de namiddag een bezoek aan de tentoonstelling, met Jan Hoet als curator, Middle Gate – Geel ’13.
Deze tentoonstelling concentreert zich op drie grote categorieën: mythe, psychiatrie en kunst. Meer specifiek onderzoekt ze de wisselwerking en wederzijdse beïnvloeding tussen mythische of meer religieuze kunst, outsider- en insiderkunst kunst. Niet zozeer verschillen staan daarbij centraal, als wel openingen en dus verbindingen, affiniteiten en parallellen tussen deze drie fenomenen. Door mythe, psychiatrie en kunst met elkaar in relatie te brengen, tracht de tentoonstelling een mentale ruimte en dialoog te creëren waarbinnen inzichten kunnen ontstaan over de veronderstelling van wat kunst is.