Laatste dagen trimester: regeling

Alle leerlingen leggen op dinsdag 17 december hun laatste proefwerk af. De twee volgende dagen – woensdag en donderdag 18 en 19 december – zijn alle leerlingen thuis. Op die dagen houden de leerkrachten klassenraden om de resultaten van het eerste trimester te bespreken.

Ouders en leerlingen kunnen – op een vooraf afgesproken moment – bij de klastitularis het rapport afhalen op donderdagavond 19 december (17.00u – 20.00u).

Ook op vrijdag 20 december zijn de leerlingen thuis. Enkel voor de leerlingen die door de klassenraad zijn uitgenodigd, is er tussen 9.30u en 10.30u tijd voor een remediëringsgesprek met de titularis of vakleerkracht.

Wij hopen samen met u dat uw zoon / dochter goede proefwerken aflegt.