Vlaamse Olympiades: Biologie en Fysica

De eerste ronde van de Vlaamse Biologie Olympiade vond op 29 januari plaats op SJB en de resultaten zijn – dankzij de online afname – ondertussen al bekend. Van de 3 leerlingen die deelnamen stoot er één door naar de tweede ronde ! We duimen nu al voor Bjorn die op 19 maart in de Universiteit Hasselt zal trachten naar de derde ronde door te stoten. We vinden het knap dat leerlingen zich in deze strijd gooien waarbij deelnemen belangrijker is dan winnen.

De eerste ronde van de Vlaamse Fysica Olympiade vond op 22 januari plaats. Niet minder dan 4 van onze leerlingen stoten door naar de 2de ronde, waarvan 2 leerlingen met zeer hoge punten. De hoogste score bedroeg zelfs 96 %. De tweede score ook nog 92%. De cesuur voor deelname aan de tweede ronde lag op 77%.

Nog wat meer info over het verdere verloop van zulke Olympiade aan de hand van de VFO. Deze wedstrijd verloopt bijvoorbeeld in drie rondes . De eerste en de tweede proef van de VFO bestaan volledig uit meerkeuzevragen. De eerste ronde vindt voor alle deelnemende scholen op hetzelfde ogenblik plaats. De tweede ronde wordt voor onze leerlingen in Universiteit Hasselt georganiseerd.

Na de eerste en de tweede proef maakt de jury een rangschikking van de kandidaten voor die proef op en beslist welke kandidaten naar de volgende proef doorgaan.  De finale van de VFO wordt centraal georganiseerd en bestaat uit drie open vragen en twee practicumproeven. Ongeveer 15 deelnemers worden toegelaten tot de finale. De deelnemers aan de finale worden geklasseerd volgens de behaalde punten op de tweede ronde en de finale.

Op een officiële proclamatieplechtigheid worden alle finalisten geproclameerd als laureaat. Zij ontvangen een diploma en prijzen volgens hun klassering in deze finale.

We duimen voor onze geselecteerde leerlingen !