Leerkracht SJB is met zijn hart bij Valentijn…

Vrijdag 14 februari is het Valentijn, maar ook en vooral de actie “Ik schenk je mijn hart” van CM.

Vanaf 10 u start in Arendonk en omliggende gemeentes een campagne om mensen aan te moedigen zich officeel als orgaandonor te laten registreren.

Acteur en Arendonkenaar Chris Willemsen zal zich ook officieel als orgaandonor opgeven. Leerkracht Walter Baekelmans zal als harttransplant en reeds geregistreerde donor, mee ” de kar trekken” en een stevige oproep doen tot registratie. RTV zal hen interviewen voor een ‘hart’verwarmende uitzending die hoogstwaarschijnlijk op 14  februari ’s avonds in de ether gaat.

U vindt meer informatie via www.cm.be/rmt.orgaandonatie  of u kan onze oproep ‘liken’ via de facebook-pagina https://www.facebook.com/IkSchenkJeMijnHart.

Walter, maar vooral zovele wachtenden op een donororgaan zouden het enorm appreciëren moest ook u zelf overtuigd raken van de noodzaak aan registratie en zelfbeschikkingsrecht maar vooral ook dat u verder ruchtbaarheid geeft aan dit hartverwarmende initiatief.

HARTelijk dank!