Stages 6de jaar TSO

Van 17 februari tot 28 februari 2014 zullen de leerlingen van 6 Informaticabeheer, 6 Secretariaat-Talen en 6 Toerisme tijdens hun blokstage van 2 weken opgedane theorie toetsen aan de praktijk.

In bedrijven in Mol en directe omgeving zoals VITO, Smet Boring, Geys Transport, BP,  Jetaircenter, Neckermann, V-Sys, Digivision, ITS, AC computers…zullen leerlingen op de werkplek – samen met stagementor en begeleidende leerkracht – ervaren welke beroepscompetenties reeds verworven zijn en welke nog een uitdaging vormen.

De ervaring leert dat een nauwe band tussen school en bedrijfswereld voor beide partijen verrijkend en verfrissend kan zijn.