SJB nam drie jaar lang deel aan onderzoek van KULeuven

Tijdens de afgelopen drie jaar namen leerlingen van onze school deel aan STRATEGIES, een groot onderzoek van de KULeuven naar de leefomgeving en ontwikkeling van jongeren. Om de deelnemers extra te bedanken, werd een iPod verloot onder alle leerlingen die allebei de vragenlijsten invulden. In onze school namen dit jaar 228 leerlingen deel. De gelukkige winnaar is Lotte Lenaerts uit 4 F.

798 leerlingen uit negen scholen hebben elk jaar allebei de vragenlijsten ingevuld. Om na drie jaar het onderzoek af te sluiten, werd onder hen een iPad mini verloot. Deze prachtige prijs gaat spijtig genoeg niet naar iemand van onze school.

“Aan alle leerlingen, ouders en medewerkers op school, onze hartelijke dank! Het was heel fijn samenwerken!”,aldus klonk het uit de mond van Steven De Laet, Annelies Janssens en Evelien Van Assche, de onderzoekers van de KULeuven die werkten in opdracht van Prof. Dr. Luc Goossens, Prof. Dr. Karine Verschueren, Prof. Dr. Hilde Colpin, Prof. Dr. Karla Van Leeuwen, Prof. Dr. Stephan Claes en Prof. Dr. Wim Van den Noortgate (promotoren).