6500 euro aan SJB-cheques voor goede doelen

Onze school stoomt leerlingen klaar voor een geslaagde carrière in het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. Kwaliteitsvol onderwijs is echter niet alleen kennis aandragen. Jongeren weerbaar maken voor de soms harde samenleving, hun kritische geest aanscherpen en hen prikkelen tot empathie zijn ook belangrijk.

Op SJB zetten naar jaarlijkse traditie weer heel wat leerlingen en leerkrachten hun beste beentje voor om geld in te zamelen voor goede doelen. Vanuit de opbrengsten van mondiale vorming eerste graad (Damiaanactie), het optreden van GGGG en Koergekweel konden cheques worden overhandigd aan de Damiaanactie (2970 euro), het SJB-boekenfonds (684 euro), U/Turn (1500 euro), Kara Kara (684 euro) en Ons Huis Mol (500 euro).

Op 27 juni werden de ingezamelde bedragen op SJB plechtig overhandigd aan de vertegenwoordigers van de goede doelen. Alles samen dus voor bijna 6500 euro !
Een grote pluim op de hoed van de betrokken leerlingen en leerkrachten.

cheques goede doelen 2013-2014