Hulp bij invullen studietoelage: 7 oktober (tussen 18.30u – 20.00u)

In het toekennen van de schooltoelagen zijn er sinds een aantal jaren veranderingen ingevoerd. Zo komen er meer personen in aanmerking voor een toelage dan vroeger en zijn de inkomensgrenzen voor de schooltoelagen fors opgetrokken. Het Ministerie van Onderwijs verwacht daarom dat één leerling op vier van het secundair onderwijs nu in aanmerking komt voor schooltoelage. Ook als u de vorige jaren géén recht had op een schooltoelage, kijkt u best nog eens na of u met de huidige regels toch niet voldoet.

U hebt recht op een toelage secundair onderwijs tot en met het schooljaar waarin uw zoon of dochter 22 jaar wordt. Anders dan vroeger speelt het ook helemaal geen rol meer of uw zoon of dochter al dan niet geslaagd is.

U kan uw aanvraag voor studietoelagen ook online doen, als u een elektronische identiteitskaart hebt (www.studietoelagen.be). Een aantal gegevens over uw gezinssamenstelling worden dan automatisch ingevuld. U kan uw aanvraag ook nog altijd op papier doen.

Behalve in uitzonderlijke gevallen wordt uw toelage uitbetaald binnen drie maanden nadat u de aanvraag hebt ingediend. Uw aanvraag voor dit schooljaar moet uiterlijk voor 1 juni 2015 ingediend zijn.

Om na te kijken of u in aanmerking komt voor een studietoelage en om u wegwijs te maken in deze vernieuwde reglementering, verzorgt de scholengemeenschap KSOM in samenwerking met Thomas More Geel, richting maatschappelijk adviseur, een informatiemoment waarop u met uw individuele vragen terechtkunt. Zij helpen u uw dossier in te vullen. Deze avond is geen informatieavond, maar een avond waarop u individueel geholpen wordt. U hoeft dan ook niet bij het begin van de avond aanwezig te zijn, maar u kan tussen 18.30 en 20 uur doorlopend terecht. Zo vermijdt u wachttijden.

Deze zitdag vindt plaats op dinsdag 7 oktober van 18.30 tot 20 uur in onze Kapittelzaal van het Sint-Jan Berchmanscollege.

Voor het invullen van de formulieren, brengt u best volgende documenten mee:

– (elektronische) identiteitskaart (mét pincode)

– bankrekeningnummer

– SIS-kaart van alle gezinsleden

– indien van toepassing een bewijs van uw laatste storting van alimentatie

Indien u wilt weten of u in aanmerking komt voor schooltoelage brengt u uw aanslagbiljet van de belastingen mee (inkomen van 2012, aanslagjaar 2013).