Polsbandjesactie: ‘Pesten ? Nee, bedankt!’

“11 november, wapenstilstand: een engagement om nooit nog oorlog te voeren. Maar oorlog woedt ook op kleinere schaal en is niet enkel een zaak van naties en overheden. Daar waar mensen elkaar kwetsen, daar waar mensen gepest worden; ook daar woedt een oorlog…”

Als school willen we onze drie pijlers ‘leren, leven en zorgen’ omzetten in daden. In dit kader willen we duidelijk maken dat we ons engageren om van SJB een pestvrije omgeving te maken door respectvol met elkaar om te gaan. Hiervoor durven we ook van onze leerlingen een engagement te vragen. Zelfs een duidelijk zichtbaar engagement, in de vorm van een polsbandje.

Vanuit de werkgroep ‘No Blame’ wordt in de week van woensdag 12/11/2014 gestart met een polsbandjesactie.  De leerlingen kunnen een groen polsbandje bekomen dat een duidelijk signaal geeft dat zij meewerken aan een pestvrije school. Zij nemen het engagement op om anderen niet te pesten, maar ook om niet aan de kantlijn toe te kijken wanneer anderen het slachtoffer van pestgedrag worden. Het polsbandje kunnen zij bij hun titularis bekomen, maar enkel nadat ze er uitdrukkelijk zelf achter vragen.  Het initiatief moet van de leerling komen.

Als leerkrachten deze polsbandjesactie een warm hart toedragen, kunnen zij dit bandje ook dragen. Dit is alvast een duidelijk signaal dat ook leerkrachten een zichtbaar engagement opnemen in de strijd tegen pesten. Bovendien zou het een goede conversatiestarter kunnen zijn met leerlingen wanneer zij hun leerkrachten bevragen naar dat groene bandje rond hun pols.

Onze begeleidende leerkrachten die de eerstejaarsleerlingen naar de Westhoek begeleidden op 6 en 7 november, droegen dit bandje reeds (100 jaar Groote Oorlog).

De eigenlijke actie start op 12 november.