14 vierdejaars starten opleiding tot vertrouwensleerling

Op 21 en 28 januari, 25 februari, 11 maart en 20 mei zal onze nieuwe lichting vertrouwensleerlingen worden gevormd door daartoe opgeleide leerkrachten.
Vertrouwensleerlingen kunnen het aanspreekpunt zijn van jongere leerlingen die even een donkere wolk boven hun persoontje hebben hangen en die nood hebben aan een begrijpend gesprek.
We bedanken alvast de leerlingen die hun opleiding starten.