Tweede ‘Kennisacademie SJB’ op zondag 8 maart: ‘Mol tijdens WO I’

VVG stelt ‘Mol tijdens de Eerste Wereldoorlog’ voor in de Kennisacademie van het Sint-Jan Berchmanscollege.

De 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog is in onze gemeente niet onopgemerkt voorbijgaan. Naast de activiteiten van de Kamer van Heemkunde met o.a. een prachtige tentoonstelling heeft ook de Verbroedering van Vaderlandslievende Groeperingen (VVG) Mol zijn steentje bijgedragen met een fraai uitgegeven boek over De Groote Oorlog.

Het hoofdartikel van voormalig voorzitter Jos Schoofs brengt een eigen verhaal van deze oorlog. Wat WO I betekende in Mol , is door Dries Majewski en Gil Geerings samengebracht in “Mol in WO I”. Verder vinden we lijsten van gesneuvelde Mollenaars en Vuurkruisers (Jens Staes en Marcel Heuvelmans), het Mausoleum op het Kruisven (Frans Vandenbergh) en het Oorlogsmonument 14-18 (François Van Baelen). Het boek is trouwens nog steeds verkrijgbaar bij de VVG, Martelarenstraat 35 in Mol tegen de prijs van 25 euro.

In het kader van de Kennisacademie van het Sint-Jan Berchmanscollege houdt de VVG een voordracht over Mol in de Eerste Wereldoorlog. De drie jonge redacteurs Dries, Gil en Jens schetsen een boeiend en bijzonder interessant beeld van Mol in de Groote Oorlog. Hans Trimpeneers, leraar aan het Sint-Jan Berchmanscollege, zorgt hierbij voor aangepaste poëzie en zijn twee dochters, Mira en Lori, begeleiden de voordracht muzikaal. François Van Baelen, woordvoerder en hoofdredacteur van de VVG, oud-leerling en tevens oud-leraar van het college leidt het geheel in.

De informatieve, poëtische én muzikale voordracht vindt plaats in de podiumzaal van het college op zondag 8 maart om 10.30 uur. Na de voordracht en de interactie met het publiek wordt om 12.00 uur een aperitief aangeboden in de foyer van de school. De toegang is gratis.