Kennisacademie SJB op zondag 26 april: Eddy Jennen over sociale economie

Naast de Academie voor Beeldende Kunsten en de Academie voor Muziek en Woord telt Mol nu een derde Academie: de Kennisacademie van het Sint-Jan Berchmanscollege die vanuit de expertise van oud-leerlingen lezingen aanbiedt over diverse onderwerpen voor een breed publiek.

De kennisacademie van het college verwelkomt voor de derde lezing van het schooljaar Eddy Jennen, algemeen directeur van Lidwina beschutte werkplaats in Mol.

Na de eerste boeiende februarilezing over wiskunde als cultuurverschijnsel door Rik Verhulst die werd bijgewoond door een vijftigtal geïnteresseerden, volgde in maart een voordracht over Mol in de ‘Groote Oorlog’: een vijfenzeventig toehoorders konden genieten van info, omkaderd met poëzie en muziek.

Na een wiskundig en een geschiedkundig thema snijden we op 26 april een economisch-sociaal thema aan.

Vanuit zijn functie en werkomgeving is Eddy Jennen zeer sterk vertrouwd met de sociale economie in Vlaanderen.

Hij gaat in zijn lezing in op de grondige hervorming die deze sector op dit ogenblik kent. De sociale economie in Vlaanderen zal voortaan immers opgedeeld worden in twee pijlers: het collectieve maatwerk en de lokale diensteneconomie.

Het vroegere landschap zag er anders uit met beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en invoegbedrijven. In de plaats hiervan komen nu maatwerkbedrijven (de huidige beschutte en sociale werkplaatsen) en maatwerkafdelingen (de invoegbedrijven van vandaag). Dit is prima positief academisch werk maar wat met de uitvoeringsbesluiten? Hoe gaan we dit praktisch invullen?

Verder zal Eddy Jennen ook informatie en duiding geven bij maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen in Mol.

De voordracht vindt plaats in de podiumzaal van het Sint-Jan Berchmanscollege op zondag 26 april om 10.30 uur. Na de voordracht en de interactie met het publiek wordt er om 12.00 uur een aperitief aangeboden in de foyer van de school. De toegang is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig.

Eddy Jennen is oud-leerling van de lagere en secundaire school van het Sint-Jan Berchmanscollege en volgde daarna economische opleidingen aan de Katholieke Hogeschool Kempen, het Postuniversitair Centrum Limburg en de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius in Antwerpen.

Hij was ruim 30 jaar directeur en bestuurder in diverse grotere grafische bedrrijven in een internationale omgeving . De laatste negen jaar tot nu is hij algemeen directeur van Lidwina beschutte werkplaats in Mol.

Volg onze sociale media op de voet en je verneemt uit eerste hand via Facebook, LinkedIn, Twitter en de website ( www.sjbmol.be) alle info over de Kennisacademie en zijn lezingen.

We hopen jullie te verwelkomen op deze lezing. Iedereen welkom !