Oudercontact studiekeuze 2de en 4de jaars: donderdag 21 mei

De keuze van een studierichting na een graad is een belangrijk proces. Na de info in de klas en de algemene info op de infoavond voor ouders en leerlingen, hebben de leerlingen samen met hun klastitularis en interne begeleider het keuzewerkboekje ingevuld en zijn ze tot een voorlopige keuze gekomen die recent werd besproken op een klassenraad.
Op donderdag 22 mei nodigen we de ouders van onze 2de en 4de jaars tussen 17.30u en 20.00u uit op onze school om in gesprek te gaan met de klastitularis en het CLB en om het – door de klassenraad geformuleerd – voorlopig advies te bespreken.
Voor de 2de jaars gaat dit door in de refter, voor de 4de jaars worden de ouders verwacht in de Vergaderzaal.

Misschien tot dan !