16 mei: tweedejaars zetten zich in voor voedselbedeling 4de wereld

Vanuit de lessen godsdienst hebben onze  leerlingen van het tweede leerjaar (2e)  via spel, beeld, gesprek en cursusmateriaal een onderzoek gedaan naar armoede in de 4de wereld. Er groeide bij leerlingen de interesse om zich als vrijwilliger in te zetten voor onze medemens en een steentje bij te dragen aan de voedselbedelingen voor de mensen uit de 4de wereld.

Deze voedselbedeling gaat door op 16 mei om 12.30 uur. We werken samen met organisatie ‘de toevlucht’ die is gevestigd te Holven 19 in Geel. De leerlingen zullen helpen tot 15.00 en keren daarna huiswaarts.

Daadwerkelijke actie zal leerlingen confronteren met de thematiek en zo dit thema tot leven brengen en in hun leven brengen.