1b, 2b, 4b en 6b wonnen extra sportdag.

De leerlingen van 1Ab, 2b, 4b en 6b hebben zich tijdens dit schooljaar gemanifesteerd als dè sportklassen bij uitstek en hielden daar op donderdag 21 mei een extra sportdag aan over in Rijmenam.

Ook de leden van de sportraad, die zich het ganse schooljaar hebben ingespannen om alles vlot te laten verlopen, sloten aan bij de groep.

Het werd daar in Rijmenam op het hindernissenparcours een spetterend sportfeest!

Proficiat aan onze sportiefste klassen !