6 Humane Wetenschappen geeft geluk door aan alle 4de jaars

De leerlingen van het 6de jaar Humane Wetenschappen organiseerden een activiteit voor de leerlingen van het 4de jaar onder de werknaam ‘Gelukszoeker’, een pakket uitgewerkt door CM.

In het vak M³ (Mens, Maatschappij en Methode) werkten de leerlingen van HW rond thema’s die een uitdieping zijn van de lessen Gedragswetenschappen en Cultuurwetenschappen. Het vak laat hen proeven wat het betekent om te werken binnen de verschillende velden van de Humane Wetenschappen (pedagogie, communicatiewetenschappen, psychologie, criminologie, …).

Concreet werkten zij een activiteit uit, begeleidden en evalueerden zij projectjes rond het thema ‘geluk’ samen met de vierdejaars (meer info op www.plukjegeluk.be).