‘Impact’ heeft impact: de voorzitter spreekt…

Wat is impact? Volgens de dikke van Dalen is het: “kracht die van iets uitgaat”. Volgens het online woordenboek is het: “krachtige inwerking”. Maar op SJB weten we dat het veel meer kan zijn.
De derdejaars werden dinsdag 15 september een namiddagje helemaal ondergedompeld in de wereld van de leerlingenraden. En het zijn wel degelijk raden, in het meervoud, want in totaal zijn er maar liefst tien! Deze raden zijn: het leerlingenparlement, de cultuurraad, de Amnestyraad, de vertrouwensleerlingen, de schoolradio, de koergekweelraad, palegro, sociale media, schoolfotograaf en de sportraad. De raden stelden zich op een plezierige en originele manier voor. Op het einde van de Impact konden de leerlingen van het derde middelbaar zich inschrijven voor een bepaalde raad. Aan de talrijke inschrijving zagen we dat het een productieve namiddag was en daar mogen de leerlingen van het 4de,5de en 6de middelbaar die mee hebben gewerkt aan impact toch wel trots op zijn!