SJB geeft vertrouwensleerlingen diploma

Samen school maken is op het Sint-Jan Berchmanscollege van Mol geen holle slogan; dit bewijst de sterke leerlingenparticipatie in allerlei raden en het leerlingenparlement. Bij die inspraak houdt het echter niet op want op donderdag 27 augustus reikte de school voor de twaalfde keer diploma’s uit, ditmaal aan 12 kersverse vertrouwensleerlingen.

Vertrouwensleerlingen geven leerlingen in de school raad bij socio-emotionele vragen en problemen, ze luisteren en spreken over ervaringen en gevoelens en ze bieden een eerste opvang aan. Het zijn leerlingen uit de derde graad die zich vrijwillig hebben aangeboden en die het voorbije schooljaar een opleidingstraject gevolgd hebben. Deze opleiding wordt intern verzorgd door een drietal leerkrachten. In zes sessies kwamen o.a. onderwerpen als communicatie, empathisch luisteren, rollenspelen, vergadertechnieken en gevoelens uiten aan bod. Nu deze opleiding voltooid is, krijgen de leerlingen voor het begin van het schooljaar hun diploma van vertrouwensleerling.

Bij deze taak staan ze niet alleen. Ze ondersteunen elkaar tijdens maandelijkse intervisiegesprekken en de leerkrachten die instaan voor de socio-emotionele begeleiding staan hen bij indien nodig.

Dit project van vertrouwensleerlingen biedt zeker een meerwaarde voor de socio-emotionele begeleiding in de school en verhoogt op die manier ook de betrokkenheid van leerlingen.

Nieuw vanaf dit schooljaar is het gegeven dat de vertrouwensleerlingen als peter en meter van de instromers ook deze leerlingen ondersteunen in hun nieuwe omgeving. Net als in het verleden blijven zij ook peter en meter van de 205 nieuwe eerstejaarsleerlingen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de school bij directeur Frank Dillen of bij de begeleidende leerkrachten Hans Trimpeneers, Melissa Devijver, Kim Peys en Elio Loos op het nummer 014 31 18 41.