SJB onderzoekt mee impact van ‘online sociale relaties’ bij zijn leerlingen

Vorige twee schooljaren reeds deed onze school mee aan de enquête die peilt naar de impact van de online sociale context op het welzijn van jongeren. Deze studie wil nagaan of online sociale relaties – of online sociale steun – jongeren al dan niet beschermt tegen de negatieve invloed van stress. Deze studie omvat een peiling bij 2000 Vlaamse adolescenten en dit tijdens een langere periode. Dezelfde groep leerlingen wordt over twee schooljaren drie keer gevraagd om een enquête in te vullen, die telkens twee lesuren in beslag neemt.

Dit onderzoeksproject beoogt maatschappelijk relevante kennis, waarmee opleiding en sensibilisering ondersteund kunnen worden. Het project wordt gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen.

We koppelen de resultaten terug van zodra we ze kennen. We doen dit wel met alle respect voor de privacy.

Het thema leeft op SJB: de leerlingenraad ‘sociale media’ heeft een lessenpakket uitgewerkt dat ook dit schooljaar door oudere leerlingen en de vertrouwensleerlingen bij onze eerstejaars wordt gebracht.