Eigen leerlingen zijn opnieuw leescoaches op SJB

Onze school startte twee schooljaren geleden met een taalscreening van alle  leerlingen van het eerste leerjaar. We onderzoeken daarbij de algemene taalvaardigheid en specifiek ook het tekstbegrip. Dit laatste doen we aan de hand van de Diataal-online taaltest. Leerlingen die hierbij slecht scoren, worden door het programma omschreven als ‘probleemlezer’, ‘schoolse lezer’ of ‘compenserende lezer’.

Dit schooljaar gaat het om een 20-tal leerlingen. Wij willen hen zo goed en zo snel mogelijk helpen. Daarom starten wij na de kerstvakantie opnieuw met het  initiatief de leescoaches.

Onze oudere SJB-leerlingen hebben talenten om jongere leerlingen leesvaardigheden bij te brengen. We zijn er ook zeker van dat ‘peer tutoring’, of  samenwerkend leren onder jongeren, niet alleen verbeterde leerprestaties tot gevolg kan hebben, maar ook sociale en motivationele voordelen biedt.

Elke leerling wordt toegewezen aan één bepaalde (vaste) leescoach. De leescoaches krijgen vooraf een informatieve vorming door onze taalcoach Mieke Broothaerts over ‘begrijpend lezen’, ‘leesmoeilijkheden’, peercoaching. Ook GOK-medewerkster Nina Puls ondersteunt dit project. Mieke en Nina zijn steeds aanwezig op de oefenmomenten van het project, zodat zij groepjes kunnen ondersteunen. Zij bezorgen de leescoaches ook het aangepast oefenmateriaal.

De leescoaches begeleiden tweemaal per week één of twee leerlingen  tijdens de middagspeeltijd, gedurende 20 minuten. Het project loopt gedurende 8 weken; daarna volgt een evaluatie. De begeleiding start op 18/01/2016 en eindigt op 10/03/2016, net voor de paasvakantie.

Bij dit nieuwe leescoachingproject wil de school nog meer dan vroeger aandacht besteden aan ‘leesplezier’. Al van bij de start geven we daarom de leerlingen de kans om leesmateriaal te kiezen dat hen boeit en dat aangepast is aan hun leesniveau. Met dit materiaal laten we de leescoaches dan oefenen op woordbetekenis- en leesstrategieën. Ook via ‘eenvoudige leesboeken’ worden leerlingen alzo naar een hoger leesniveau getild.

Een inspirerend SJB-project dat terugvalt op onze visie ’taal x kennis = succes²’