Kennisacademie SJB 13 maart: Gert Vande Broek van ‘The Yellow Tigers’ over topsport

De kennisacademie van het College verwelkomt voor de tweede lezing van het schooljaar Gert Vande Broek.
Gert Vande Broek is oud-leerling van het Sint-Jan Berchmanscollege (afstudeerjaar 1985) en studeerde
daarna aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de KUL. Hij volgde ook een
postgraduaat Sport- en Recreatiemanagement en een postgraduaat Trainingsleer. Hij behaalde een
doctoraat in de biomechanica.
Gert is hoogleraar aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de KUL en
is de verantwoordelijke van het Universitair Sportcentrum van de KUL. Hij is tevens chef Sport in het
kabinet van Vlaams Minister Philippe Muyters en coach van de Belgische vrouwenvolleybalploeg
‘The Yellow Tigers’.
Vanuit zijn functie en werkomgeving is Gert Vande Broek zeer sterk vertrouwd met topsport.
Hij gaat in zijn lezing in op leiderschap in topsport. Hij schetst de evolutie van een directief naar een meer
participatief leiderschap en de invloed van dit alles op de cohesie binnen een sportteam.
De voordracht vindt plaats in de Podiumzaal van het Sint-Jan Berchmanscollege op zondag 13 maart 2016
om 10.30 uur. Na de voordracht en de interactie met het publiek wordt er om 12.00 uur een aperitief
aangeboden in de Foyer van de school. De toegang is gratis.
Volg onze sociale media op de voet en je verneemt uit eerste hand via Facebook, LinkedIn,
Twitter en www.sjbmol.be alle info over de Kennisacademie SJB.