Expressiewedstrijd Rotary: Chelsea Van Gompel (6LA-WE) zegeviert !

Maar liefst vier leerlingen van SJB waren weerhouden voor de finale van de jaarlijkse ‘Expressiewedstrijd van Rotary’ waarvan de finale dit jaar doorging in de Robianozaal van Rozenberg op donderdag 10 maart om 19.30u. Dat waren Jeroen Geutjens, Chelsea Van Gompel, Laura Verboven en Mien Van Olmen.

We zagen sterke prestaties op het vlak van inhoud en presentatie. Chelsea maakte het verschil in het feit dat zowel de inhoud als de presentatie op het moment van voorbrengen sterk waren. Het thema ‘vluchtelingen’ was alomaanwezig op deze avond, naast het thema ‘moderne media’, Facebook blijft beroeren.

SJB heeft een sterke traditie in deze wedstrijd. ¬†Vorig jaar won Marnix Int Panis en brak hij in zijn knipogend opstel een lans voor wat hij noemde ‘de enige geloofsovertuiging’: het redden van al wat leeft op de planeet. De trompetkraanvogel stond in zijn betoog als sterk symbool voor die overtuiging.¬† Als winnaar mocht hij toen deelnemen aan een internationaal jongerenkamp. Deze mooie kans wordt Chelsea dit jaar geboden.

Dank aan alle supporters op 10 maart en aan iedereen die de opstellen heeft geliked op de Facebookpagina van Rotary.

Dank ook aan begeleidende leerkrachten Trimpeneers, Coertjens, Heylen en Verluyten.