Bereikbaarheid CLB in de vakantie + eerste schooldag

Na het ontvangen van het jaarrapport en de beslissing van de delibererende klassenraad kon u de schoolsituatie van uw zoon of dochter steeds verder bespreken. Dat kan ook nog:

  • met de directie na telefonische afspraak op het nummer 014 31 18 41;
  • met onze CLB-medewerkster Sofie Loffens nog op 26 augustus en 29 augustus na telefonische afspraak op het nummer van het CLB 014 33 76 20.

De lessen worden hervat op donderdag 1 september 2016 om 9.00 uur voor het tweede, derde en vierde jaar en om 10.00 uur voor het vijfde, zesde en zevende  jaar. De dag eindigt om 12 uur. Onze eerstejaars krijgen natuurlijk een VIP-ontvangst om 8.30u.

We wensen iedereen van harte een deugddoende vakantie toe.