Kwaliteitszorg op SJB: we bevragen onze ouders

We leven in een snelle maatschappij. Om te kunnen voldoen aan de steeds veranderende verwachtingen moet de school haar werking voortdurend opvolgen en bijsturen. Voortdoen op de vertrouwde, zelfs succesvolle weg leidt uiteindelijk tot stagnatie en achteruitgang van kwaliteit.

Onze school wil zichzelf verder ontwikkelen, oog hebben voor onderwijskundige innovaties en streven naar borging en verbetering van kwaliteit. We schreven daarom een kwaliteitsbeleidsplan uit dat aansluit bij het pedagogisch project van de school.

Op onze school willen we werken aan integrale kwaliteitszorg (IKZ). Dit houdt enerzijds in dat alle medewerkers en belanghebbenden actief betrokken worden bij IKZ, en anderzijds dat alle relevante aandachtsgebieden in aanmerking komen.

De afgelopen jaren lag de focus van de kwaliteitszorg o.a. op tevredenheid personeel, tevredenheid leerlingen en personeelszaken. Dit jaar willen we de tevredenheid van de ouders onder de loep nemen.

In de week van 20 juni ontvingen al onze ouders een bericht met een link naar een digitale bevraging. Het is Ward Hendrickx die als kwaliteitscoördinator SJB deze enquête patroneert.

We zijn als school benieuwd naar de resultaten en zullen als beleid desgevallend dringende werkpunten meenemen in onze beleidslijnen 2016-2017.