Blauwe bandjes ‘anti-pesten’: tweede stap in jaaractieplan vanaf 9 november

De werkgroep ‘No-blame’ van onze school, zeg maar de werkgroep ‘anti-pesten’ heeft een jaaractieplan. Dit plan kan als een drietrapsraket worden gezien. Er wordt immers een gans schooljaar aan een aangenaam leefklimaat gewerkt op SJB.

‘No-Blame’ biedt een bijzondere, niet bestraffende methodiek aan om pestsituaties aan te pakken. Op onze school engageren enkele leerkrachten zich om ook via deze methode pesten een halt toe te roepen.

In eerste instantie stelde de werkgroep zich bij aanvang van het schooljaar voor aan ouders en leerlingen en legt hij uit hoe we er op SJB samen voor zorgen dat er niet of zo weinig mogelijk wordt gepest. Dit gebeurde aan de hand van een eigentijdse folder en via de schermen op de school.  In het eerste jaar werd deze folder persoonlijk overhandigd tijdens een lesmoment door leden van de werkgroep. Op die manier heeft elke klas van de eerste graad in haar lokaal een visuele herinnering aan het bestaan van de werkgroep en hopen we dat ook leerlingen sneller de stap zetten om een pestgeval te melden.

In het tweede en derde jaar deelden de klastitularissen deze folders uit. In alle andere jaren zonden we deze folder per mail naar de leerlingen. Hij staat ook op onze Facebookpagina en is per Twitter de wereld ingestuurd. Een kort gedicht zette deze folder nog meer in het licht:

Ik word wakker

door een straal zon door mijn gordijn.

ik weet dat ik

vandaag een keer blij moet zijn.

maar dat gaat niet lukken,

want elke schooldag weer.

doet mijn hart weer zeer

het is geen schoppen,

maar het doet wel pijn.

om altijd,

het pispaaltje te zijn.

In een tweede fase zullen we nu na de herfstvakantie vanaf 9 november een uitdagende campagne lanceren omtrent pesten. Rond Wapenstilstand – en dus ook tijdens de uitstap van onze eerstejaars naar de Westhoek – zullen we opnieuw een oproep bij de leerlingen lanceren om zelf mee te bouwen aan een vredevolle, pestvrije wereld. De blauwe bandjesactie ‘Pesten op SJB ? Nee, bedankt !’ zal dan opnieuw gelanceerd worden.

11 November; Wapenstilstand: een engagement om nooit nog oorlog te voeren. Maar oorlog woedt ook op kleinere schaal en is niet enkel een zaak van naties en overheden. Daar waar mensen elkaar kwetsen, daar waar mensen gepest worden; ook daar woedt een oorlog…

Als school willen we alzo onze drie peilers ‘leren, leven en zorgen’ omzetten in daden. In dit kader willen we duidelijk maken dat we ons engageren om van SJB een pestvrije omgeving te maken door respectvol met elkaar om te gaan. Hiervoor durven we ook van onze leerlingen een engagement te vragen. Zelfs een duidelijk zichtbaar engagement, in de vorm van een polsbandje.

De bedoeling is dat de godsdienstleerkracht deze actie kort kadert bij de leerlingen. Daarnaast doet hij/zij het aanbod naar de leerlingen om zich te engageren door een polsbandje te dragen. De leerlingen kunnen namelijk een blauw polsbandje bekomen, dat een duidelijk signaal geeft dat zij meewerken aan een pestvrije school. Zij nemen het engagement op om anderen niet te pesten, maar ook om niet aan de kantlijn toe te kijken wanneer anderen het slachtoffer van pestgedrag worden. Het polsbandje kunnen zij bij de godsdienstleerkracht bekomen, maar enkel nadat leerlingen er uitdrukkelijk zelf achter vragen. Het is dus niet de bedoeling dat alle leerlingen meteen een polsbandje krijgen. Het initiatief moet van hen komen.

In de Vlaamse week tegen pesten zullen we een derde actie op touw zetten. Deze zal van 17 t.e.m. 24  februari 2017 plaatsvinden.