Een gewoon buitengewoon 2017 !

School maken kan in deze tijden toch een alternatief zijn om samen met leerlingen en collega’s warme, lichtende verhalen te schrijven. Recent nog deden we dat met onze Rode Neuzen Actie die in januari een inhoudelijk vervolg zal krijgen. Deze actie kreeg ruime aandacht in de pers en bracht de mooie som van 2178 euro op. In ons schooltijdschrift Schakeltjes op deze link kan u weer lezen hoe we op verschillende vlakken op SJB brede dialoogschool zijn.

Uitdagingen voor 2017 zullen onze dan 117 jaar oude school jong houden. Onze missie ‘leren – leven – zorgen’ klinkt voluit als kerstwens zo:

VIER KAARSEN

Er brandden eens vier kaarsen.
De eerste zei: ‘Ik ben de vrede.
Als je om je heen kijkt,
kun je het me niet kwalijk nemen
dat ik uitdoof.’
Haar vlammetje werd kleiner
tot de kaars niet meer brandde.

De tweede kaars zei: ‘Ik ben het vertrouwen.
Meestal kan men me missen.
Het heeft dus geen zin
dat ik nog verder blijf branden.’
Toen ze stopte met praten,
blies een zachte wind haar uit.

Toen zei de derde kaars: ‘Ik ben de liefde.
De mensen zien niet meer naar me om.
Ze vergeten zelfs
om van hun medemens te houden.’
Ze wachtte niet langer en doofde uit.
Een kind zag de drie gedoofde kaarsen.
‘Waarom branden jullie niet meer?’
vroeg het en het begon te huilen.

Toen zei de vierde kaars:
‘Je hoeft niet te wenen.
Ik brand nog.
Ik kan alle kaarsen terug aansteken.
Ik ben de hoop.’

Fijne kerstdagen en een gewoon buitengewoon 2016 !

Directie en leerkrachten van SJB