Leescoaches ondersteunen opnieuw jongere leerlingen

Na de kerstvakantie starten wij opnieuw met een leesproject, waarbij we leerlingen van de 3de graad als leescoach aanstellen voor een leerling van het 1ste leerjaar die moeite heeft met begrijpend lezen.

Onze school startte drie schooljaren geleden met een taalscreening van alle leerlingen van het eerste leerjaar. We onderzoeken daarbij de algemene taalvaardigheid en specifiek ook het tekstbegrip. Dit laatste doen we aan de hand van de Diataal-online taaltest. Leerlingen die hierbij slecht scoren, worden door het programma omschreven als ‘probleemlezer’, ‘schoolse lezer’ of ‘compenserende lezer’.

Deze leerlingen willen we zo goed en zo snel mogelijk helpen. Daarom starten wij na de kerstvakantie opnieuw met het  initiatief van de leescoaches. Dit jaar zetten we wellicht meer dan 100 leerlingen samen aan het werk, gedurende 6 weken.

Onze oudere SJB-leerlingen hebben talenten om jongere leerlingen leesvaardigheden bij te brengen. We zijn er ook zeker van dat ‘peer tutoring’, of  samenwerkend leren onder jongeren, niet alleen verbeterde leerprestaties tot gevolg kan hebben, maar ook sociale en motivationele voordelen biedt.

Elke leerling wordt toegewezen aan één bepaalde (vaste) leescoach. De leescoaches krijgen vooraf een informatieve vorming door onze taalcoach Mieke Broothaerts over ‘begrijpend lezen’, ‘leesmoeilijkheden’, peercoaching. Mieke is steeds aanwezig op de oefenmomenten van het project, zodat zij groepjes kan ondersteunen. Zij bezorgt de leescoaches ook het aangepast oefenmateriaal.

De leescoaches begeleiden tweemaal per week één of twee leerlingen  tijdens de middagspeeltijd, gedurende 20 minuten. Het project loopt gedurende 8 weken; daarna volgt een evaluatie. De begeleiding start midden januari en eindigt net voor de paasvakantie.

Bij dit nieuwe leescoachingproject wil de school nog meer dan vroeger aandacht besteden aan ‘leesplezier’. Al van bij de start geven we daarom de leerlingen de kans om leesmateriaal te kiezen dat hen boeit en dat aangepast is aan hun leesniveau. Met dit materiaal laten we de leescoaches dan oefenen op woordbetekenis- en leesstrategieën. Ook via ‘eenvoudige leesboeken’ worden leerlingen alzo naar een hoger leesniveau getild.

Een inspirerend SJB-project dat terugvalt op onze visie ’taal x kennis = succes²’