Beroepenactie Rotary: maandag 6 februari, Getouw Mol

In het zesde jaar is men voortdurend bezig met de toekomst. Met een welbepaald traject trachten we zicht te krijgen op de stap naar het verdergezet onderwijs: info in de klas, gesprekken met klastitularis, info vanuit CLB, bezoek aan SID-in, infoavond op SJB samen met oud-leerlingen,…

“Wat ga ik het volgende schooljaar studeren?” Daar gaat ook een andere vraag mee samen. “Welke job wil ik later uitoefenen?”

Om aan deze vraag perspectief te geven, biedt Rotary Mol aan onze leerlingen van het zesde jaar deze avond aan: beroepenactie Rotary op maandag 6 februari, van 19.30 tot 21.30u.

In ’t Getouw zitten aan tafeltjes heel wat mensen verzameld die de meest diverse beroepen vertegenwoordigen. De bedoeling is dat leerlingen plaats nemen en een gesprekje hebben over de beroepskeuze van de persoon in kwestie.

Men hoeft niet vooraf in te schrijven en de toegang is gratis. Meer informatie vindt men op de Facebookpagina van Rotary Mol. Deze avond kan zo tot meer inzicht leiden in het studiekeuzepad dat uw zoon/dochter gaat bewandelen.

Wij hopen dat uw zoon / dochter zoveel mogelijk deze kans grijpt. Van harte welkom!