Studiekeuzeproces van het vierde jaar start weldra

Tijdens het tweede semester van het vierde jaar zetten we in op het studiekeuzeproces naar de derde graad toe. Het kiezen van een gepaste studierichting valt terug op drie vragen: ‘Wat wil ik ?’, ‘Wat kan ik ?’ en ‘Wat heb ik er voor over ?’. Bovendien kan de keuze van een studierichting in de derde graad al een voorbereiding zijn voor de keuze naar het hoger onderwijs.

We vinden het als school erg belangrijk dat onze leerlingen hier zelf bij stilstaan. We bouwen ons studiekeuzeproces dan ook zo op dat zij zelf aan het nadenken gezet worden over hun toekomstige studierichting in de derde graad.
Uiteraard staan ze niet alleen in hun zoektocht. Ouders, klastitularis, vakleerkrachten en medewerkers van het CLB staan klaar om hen hierin mee op weg te nemen.

Volgende momenten vormen een aantal belangrijke ankermomenten binnen het studiekeuzeproces.

  • Infomoment ‘Naar de derde graad’ ma 6 maart (2de lesuur)
  • Infobeurs door vakleerkrachten vr 10 maart (12.00 u – 12.55 u)
  • Infoavond rond studiekeuze voor ouders ma 20 maart (19.00 u)
  • Oriënterende klassenraad ma 15, di 16 en do 18 mei
  • Ouderavond studiekeuze met CLB ma 22 mei
  • Binnenleveren keuzeformulier do 29 juni (wanneer mogelijk)

Infomoment ‘Naar de derde graad’

Voor alle leerlingen van het vierde jaar ASO, TSO en BSO organiseren we een gezamenlijk infomoment studiekeuze ‘Naar de derde graad’.

Eerst en vooral kadert de interne begeleider tweede graad de keuze en schetst hij een kort beeld van de derde graad secundair onderwijs.
Daarnaast stelt hij tijdens dit infomoment de verschillende studierichtingen uit de derde graad op onze school voor en legt hij uit waar men informatie kan terugvinden over andere studierichtingen.
Ten slotte krijgen leerlingen tijdens dit infomoment instructies rond de infobeurs, nodig om hen in staat te stellen het maximum uit deze infobeurs te halen. Zo zal leerlingen gevraagd worden om concrete vragen te formuleren en in te dienen waarmee ze naar de infobeurs trekken.

 

Infobeurs door vakleerkrachten

Enkele dagen na het infomoment wordt de infobeurs door vakleerkrachten georganiseerd.

Ter voorbereiding van deze infobeurs krijgen leerlingen op het infomoment heel wat informatie en formuleerden ze enkele vragen waarmee ze naar de infobeurs trekken.

Leerlingen hebben op de infobeurs een gans uur de tijd om bij verschillende studierichtingen, polen, opties hun licht even op te steken. Met een heleboel vakleerkrachten aanwezig, hebben we de nodige experts om op alle vragen een antwoord te bieden.

 

Infoavond rond studiekeuze voor ouders

Met de organisatie van de infoavond rond studiekeuze bieden we ook ouders de nodige informatie. Tijdens deze infoavond wordt het studieaanbod van de school (ASO, TSO en BSO) voorgesteld, alsook kort ingegaan op mogelijkheden buiten de school. De algemene presentatie is in handen van de interne begeleiders derde graad. De verschillende studierichtingen, polen, optie … zullen echter voorgesteld worden door een betrokken vakleerkracht.

Na de presentatie op de infoavond hopen we ouders te mogen verwelkomen in de foyer en de Kapittelzaal waar verschillende vakleerkrachten klaar staan om een antwoord te bieden op meer specifieke of vakinhoudelijke vragen die tijdens de presentatie nog onbeantwoord bleven. Aan het einde van deze infoavond voorzien we in de foyer en de Kapittelzaal bovendien in brochures waarin we de verschillende studierichtingen van de school voorstellen.

Dat wordt een boeiende zoektocht !