SJB schenkt recordbedrag € 15.300 aan goede doelen

Dat SJB een brede school is die met haar drie opvoedingspijlers ‘leren – leven – zorgen’ in dialoog staat met de directe leefomgeving werd nog eens gesymboliseerd door een cheque van € 15.301 voor diverse goede doelen. Via acht acties zamelden leerlingen geld in dat ze doneerden aan vijftien organisaties op een plechtig moment op 30 juni 2017.

SJB_goede doelen_2016-2017

De Rode Neuzen Actie van de leerlingen 6 Humane Wetenschappen, Palegro en SEB bracht € 2145 op. Zij schonken het bedrag aan de actie die er aandacht aan psychische problemen concreet kan maken.

De tweejaarlijkse SJB-quiz schonk van zijn opbrengst € 1000 aan het bouwkamp in Nigeria van Damiaanactie waaraan leerling Lotte Lodewijckx zal deelnemen en een andere € 1000 aan het Nicacomité van Mol, dat is verzusterd met Santo Tomas.

De Grote Gezellige GitaarGroep mocht twee cheques van telkens 2000 euro uitreiken: een eerste aan Gym Mol en een tweede aan het Educatief Reservaat van SJB dat dit jaar 20 jaar bestaat.

De leerlingen van 5 Secretariaat-Talen en 5 Handel stelden via hun verkoop van Oxfam-producten en een wafelverkoop de uitdagingen van de ziekte van Lyme in de kijker omdat de school hier via een leerling en een moeder van een leerling werd getroffen. Zij schonken € 1000 aan een leerling met de ziekte en ook € 1000 aan de organisatie Time for Lyme.  Zij doneerden ook nog € 150 aan de Molse Wereldwinkel voor de samenwerking.

De jongste leerlingen van onze eerste graad konden de Damiaanactie blij maken met een schenking van maar liefst € 3261 via hun jaarlijkse actie.

Naar goede traditie verdeelde de Palegro-werkgroep zijn opbrengsten over een aantal cheques: telkens ongeveer € 150: Kom Op Tegen Kanker, Make-a-Wish, Sint-Vincentius en de Zelfmoordlijn waren de gelukkigen.

De leerlingen die het schoolfestival Koergekweel organiseerden konden met € 1300 het dorpje Tansila in Burkina Faso ondersteunen.

SJB heeft sinds twee schooljaren een actief sociaal beleid waarbij de afspraak is dat van alle acties voor een goed doel sowieso ook 10 procent van een opbrengst gaat naar de sociale kas van onze school waarmee we de kansengroepen in onze school rechtstreeks kunnen ondersteunen.

Alles samengevat mogen we spreken van een recordjaar met deze € 15.301. Toch blijft – naast het mooie bedrag – ook de aandacht voor en de inleving in groepen van de maatschappij die opkomen voor kansengroepen minstens even belangrijk

Ook dit is de jeugd van tegenwoordig… Zij krijgt op SJB de kans om via ‘geraaktheid’ en het project ‘SJB-touché’ thematieken aan te kaarten die dan ergens in de school een plaats krijgen. Dit kan zijn in de lessen, via klasprojecten, infosessies voor derden, inzamelacties binnen of ook buiten de school, waarbij we proberen om zoveel mogelijk engagement van de leerlingen te laten komen en ook bij hen te blijven leggen.

Dank aan alle leerlingen en bezielende leerkrachten en medewerkers van buiten de school die achter de verschillende acties schuilgaan !