Invullen school- en studietoelage: zitdag op 3 oktober op SJB

Velen vergeten het of durven het niet te vragen. Nochtans heeft één op vier leerlingen recht op een school- en studietoelage. Dit vanaf de eerste kleuterklas. Een toelage levert een mooie bijdrage om de kosten in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs draaglijk te maken. Een aanvraag kan je doen van 1 augustus tot 1 juni van het lopende schooljaar. Voor schooljaar 2017-2018 start het aanvraagmoment dus op 1 augustus.

Voor wie? Ouders met schoolgaande kinderen.

Voorwaarden? De voorwaarden zijn opgesplitst per onderwijsniveau. Sommige voorwaarden zijn voor alle onderwijsniveaus gelijk. Je vindt alle voorwaarden op www.studietoelagen.be of via 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. Ook in de brochures van de Vlaamse overheid, het secretariaat van de school, of de diensten studentenvoorziening van universiteit of hogeschool vind je meer informatie. Schooltoelagen en studietoelagen – Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming www.studietoelagen.be Je komt vlugger in aanmerking dan je denkt. Ook jij hebt misschien recht op een toelage. Vraag ze op tijd aan. Online aanvragen is snel en gemakkelijk.

Hoe aanvragen? Je kan de aanvraagformulieren verkrijgen via de Vlaamse infolijn (1700), de onderwijsinstelling of via de website. Als je een elektronische identiteitskaart en kaartlezer hebt, kan je je aanvraag ook online indienen viawww.studietoelagen.be.

Onze school organiseert op dinsdag 3 oktober, tussen 18.30u en 20.00u, een zitdag waarbij de ouders persoonlijk geholpen worden bij het invullen van de formulieren. Via de hoofdingang komt men terecht in de Kapittelzaal. Mee te brengen documenten : (elektronische) identiteitskaart (met pincode); bankrekeningnummer; indien van toepassing een bewijs van uw laatste storting van alimentatie; aanslagbiljet van de belastingen (inkomen 2015, aanslagjaar 2016).

Kan men deze avond niet aanwezig zijn, dan is er nog de mogelijkheid om een afspraak te maken met Mevr. Inge Van Roey (inge.vanroey@sjbmol.be) of 014/311841. Ook voor vragen betreffende de schoolkosten kan men bij haar terecht.