Respect en No-Blame op SJB: polsbandjesactie !

Vanuit onze drie pijlers ‘leren – leven – zorgen’ stellen we dat SJB o.a. een respectvolle leefomgeving en een attente zorgomgeving dient te zijn. In heel wat acties die op het niveau van onze basiszorg zijn uitgeschreven zullen we door de aandacht voor respectvol gedrag in onze leefregel, door de startdagen voor klassen met vele nieuwe leerlingen, via de vertrouwensleerlingen die jongere leerlingen begeleiden, doorheen vele mogelijkheden om aan sport te doen…een aangenaam leefklimaat scheppen. Hierbij durven we uitspreken dat mekaar helpen en ondersteunen de regel is en pesten en uitsluiten de niet gewenste uitzondering

Sinds enkele jaren zijn we met de No-Blame werkgroep actief op SJB omtrent pesten. Zo lanceren we verschillende acties met de bedoeling ‘kleur te kiezen tegen pesten!’

In de week van 16 oktober kregen alle leerlingen en ouders een mail met de voorstelling van de No-Blame werkgroep. Bij de eerstejaars zullen we langs de klas komen om ons persoonlijk voor te stellen.

Met wapenstilstand lanceren we de polsbandjesactie en we hebben nog een actie in petto tijdens de Vlaamse week tegen pesten die plaatsvindt in februari 2018.

De bedoeling is dat de leerkrachten Godsdienst deze actie kort kaderen bij de leerlingen. Daarnaast kunnen ook de klastitularissen het aanbod doen naar de leerlingen om zich te engageren door een polsbandje te dragen. De leerlingen kunnen namelijk een blauw polsbandje bekomen, dat een duidelijk signaal geeft dat zij meewerken aan een pestvrije school. Zij nemen het engagement op om anderen niet te pesten, maar ook om niet aan de kantlijn toe te kijken wanneer anderen het slachtoffer van pestgedrag worden. Het polsbandje kunnen zij bij de leerkracht Godsdienst bekomen, maar enkel nadat ze er uitdrukkelijk zelf achter vragen. Het is dus zeker niet de bedoeling dat alle leerlingen meteen een polsbandje toegestopt krijgen. Het initiatief moet van hen komen.

Daarnaast begeleiden we op vraag leerlingen die slachtoffer zijn van pestgedrag met de NO-BLAME methode.
De No-blame methode is een niet-bestraffende aanpak waarbij we in zeven stappen trachten het pestprobleem op te lossen met inbreng van zowel slachtoffer, pester als medeleerlingen.

Indien u hierover vragen hebt, kan u steeds telefonisch of via Smartschool de school contacteren via de voorzitter van deze werkgroep, Marc Goor.